Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

November 05 2018

0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viahavingdreams havingdreams
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaNajada Najada
8662 3ed7 500
Reposted frompunisher punisher viawujcioBat wujcioBat
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viapiehus piehus
0167 9947
Reposted fromsavatage savatage viadirtyliar dirtyliar
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viaslova slova
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viapsychedelix psychedelix
9057 c08b 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaSapereAude SapereAude
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

Niech mnie nikt nie rusza, mowie. Ty, i ty, i ty, i pan, i pani i pan: Czy można prosić was? Nie ruszajcie mnie. Ni źle, ni dobrze, ni w ogóle, ni mimochodem. Bo cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to. Pomińcie proszę mnie milczeniem. A najlepiej zapomnijcie. Szczęście z wami, cicho ze mną.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 04 2018

“Wheatfield (...) Blue Sky With World Trade Center”
Land art by Agnes Denes, 1982, New York.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viashampain shampain
8911 cc78 500
Reposted fromtichga tichga viaSapereAude SapereAude
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vialemkove lemkove
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrynia gabrynia
9558 7e12 500

Biskup diecezji drohiczyński Antoni Dydycz

2576 27c9
3822 27a0
Reposted fromgket gket via8agienny 8agienny
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viaahdaf ahdaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl