Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

8583 8b99
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7808 9a74
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 08 2018

Reposted fromFlau Flau viakundel kundel

November 07 2018

1718 9ce5
Reposted fromRowena Rowena
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viamiieciuu miieciuu

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
3537 fddc
Reposted fromu-dit u-dit viadirtyliar dirtyliar
5094 714d 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaGabreiila Gabreiila
Reposted fromsilence89 silence89 viafullmoon fullmoon
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viamojkubekherbaty mojkubekherbaty
Reposted fromFlau Flau viadrain832 drain832
8245 04b0 500
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny viaampajewska ampajewska
9978 b8e6 500
Reposted fromrubinek rubinek viaBrainy Brainy
7090 197d 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaszpaqus szpaqus
8636 11a8 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viachmielowa chmielowa

November 06 2018

0560 a05d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
4474 944d 500
Reposted fromtfu tfu viaszczerbatyszczurek szczerbatyszczurek
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl