Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

iamnotarobot
5943 80e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viao2 o2
iamnotarobot
4542 5f23
Reposted fromfungi fungi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
iamnotarobot
4889 040a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
iamnotarobot
Reposted fromgruetze gruetze viaelarenne elarenne
iamnotarobot
8508 4a3c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaelarenne elarenne

October 26 2016

iamnotarobot
Reposted fromtfu tfu viajudysza judysza
iamnotarobot
8812 2438 500
iamnotarobot
7483 39d7
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viasoadysta soadysta
iamnotarobot
iamnotarobot
Reposted fromgruetze gruetze viagosialap gosialap
iamnotarobot
iamnotarobot
iamnotarobot
Reposted frompjoter pjoter viatoniewszystko toniewszystko
iamnotarobot
6049 7e74
Reposted fromGIFer GIFer viatoniewszystko toniewszystko
iamnotarobot
Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem.(…) Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viain-flagranti in-flagranti
iamnotarobot
3647 e268 500
iamnotarobot
5644 53bc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxhiatusx xhiatusx
3594 9347 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viapsychoviolet psychoviolet

October 25 2016

iamnotarobot
iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl