Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

iamnotarobot
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaNocturia Nocturia
iamnotarobot
iamnotarobot
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viatoniewszystko toniewszystko
iamnotarobot
Reposted frombvd bvd viaanastasie anastasie
iamnotarobot
3412 fdd7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakundel kundel
iamnotarobot
1510 f821 500
Reposted fromsunlight sunlight viaanastasie anastasie
iamnotarobot
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaNocturia Nocturia
iamnotarobot
2480 c3c4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialeksandra leksandra
2637 2a8b 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Face of Another (1966)
OkuyamaI’m no one. A complete stranger.

Reposted fromkattrina kattrina
He is not the sun. You are.
— Christina Yang (via lach-er)
Reposted fromkattrina kattrina
iamnotarobot
8495 94b9
Reposted fromfearnopain fearnopain viakundel kundel

July 09 2015

iamnotarobot
5845 fd05 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viakundel kundel
iamnotarobot
iamnotarobot
6589 8d26
iamnotarobot
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viabackground background

July 08 2015

iamnotarobot
5929 fc3c
Reposted fromJaenelle Jaenelle vianeti neti
4437 81d3
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viabudas budas
iamnotarobot
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaxopolly xopolly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl